Se under Hovedbestyrelse/Referater
Se hvalpeliste i højre menu !!
Find referatet under Hovedbestyrelsen

DKK disciplinærnævn har på sit seneste møde blandt andet afsagt følgende:


Indklagede: Villy Bernhardt Pedersen, Fjordvej 47, 9631 Gedsted

Emner: Dokumentfalsk – ændring af indhold i e-mail fra dyrlæge

                        

Indklagede er frakendt adgang til og brug af kennelmærke, adgang til tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub, adgang for indklagede og de hunde, som ejes af indklagede, til deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter, adgang til stambogsføring og adgang til medlemskab af DKK og/eller samarbejdende specialklub for en periode af 2 år regnet fra den 31. oktober 2016. For samme periode nedlægges der avlsforbud i DKK for de hunde, som ejes af indklagede. De nedlagte avlsforbud på hundene ophæves ikke ved ejerskifte af hundene, men følger disse. Endvidere gøres de nævnte sanktioner gældende over for indklagedes husstand og eventuelle medejere af kennelen. Reglerne finder med fornøden tillempning anvendelse på personer, der ikke er medlemmer af DKK. Udelukkelsen og frakendelsen omfatter også brug af DKK´s logo, DKK´s opdrætteruddannelseslogo og eventuel anden tilknytning til DKK.

 

Med venlig hilsen/Kind regards, DANSK KENNEL KLUB

Underkategorier

Datoerne for DM, IPO udtagelser og WM arrangementer 2017:

- Anden WM IPO udtagelse afholdes den 11-12 Marts 2017 på Bornholm

- DKK IPO 2017 afholdes den 07. -09. april 2017 af Schæferhundenklubbens kreds 17 Silkeborg.

- Rottweiler IPO DM afholdes den 13-14 Maj 2017 på Sjælland

- IFR World Championship afholdes den 25-27 august WM i Belgien

- Spor DM for Rottweilere, september 2017 – sted og dato er endnu ikke fastlagt

- DKK SPH DM 2017 afholdes 14. - 15. oktober 2017 i Køge

BHR vil gerne ønske alle et fantastisk nytår!

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark