Arbejdsgruppe Uddannelse

- i daglig tale "UDD".

 

Vores formål er at udbyde en bred vifte af kurser og andre uddannelsesforløb for Rottweilerklubben Danmarks (RKD) medlemmer.

Arbejdsgruppen er primært tilknyttet Brugshundeudvalget, men laver ogsu uddannelse for andre udvalg.

 

 

 

Vi mener, at medlemmerne igennem kurser får mulighed for at tilegne sig ny viden, både teoretisk og praktisk, og derved kunne være de bedste hundeejere. Denne nye viden skulle gerne gøre, at RKD medlemmerne forsat har mulighed for at være opdateret og få integreret den sidste nye udvikling og forskning inden for hundens adfærd, opdragelse, mentalitet m.m.

 

UDD arbejder tæt sammen med Avlsrådet (AR), Udstillingsudvalget (UU), Mentaltestudvalget (MT) og BrugsHundeRådet (BHR), når der planlægges aktiviteter, kurser og uddannelser. UDD forsøger at fordele aktiviteterne, så alle råd og udvalg bliver tilgodeset samt at der både er noget for nye hundeejere, men også meget erfarne.

 

Det er råd og udvalgs opgave at komme med forslag til aktiviteter, kurser og uddannelsesforløb, som ligger inden for deres område. UDD vil stå til rådighed med ideer, råd og vejledning i forhold til at arrangere selve aktiviteten.

 

Den årlige aktivitetskalender bliver hvert år planlagt i september/oktober på et fællesmøde mellem råd og udvalg, og vil senest i årets sidste nr. af ”Rottweileren” blive offentliggjort for det kommende år samt her på RKDs hjemmeside. Det er UDD, som indkalder råd og udvalg til dette møde samt er ansvarlig for at planlægge den endelige arrangementskalender ud fra det, som er blevet vedtaget sammen med råd og udvalg.

 

UDD har også et tæt samarbejde med lokalforeningerne under RKD, da det er dem, som skal afholde aktiviteterne i samarbejde med det arrangerende råd/udvalg samt UDD. UDD har brug for, at så mange lokalforeninger som muligt stiller sig til rådighed, når der skal afholdes en aktivitet, da det er den eneste måde, vi har mulighed for at få dem etableret og udført. Lokalforeningerne har ingen udgifter ved afholdelse af arrangementet udover en vis form for forplejning, som tydeligt vil fremgå. Lokalforeningen får en vis procent del af deltagergebyret, som de kan bruge på udgiften til forplejning, så de dermed ikke har udgifter til dette. Lokalforeningens ansvar er desuden, at de bidrager med relevante arealer/forhold til det pågældende kursus, samt medlemmer som står for de praktiske opgaver, som fx forplejning. I vejledningen ”afholdelse af kurser”, står det nærmere beskrevet, hvad lokalforeningernes opgave er.

 

UDD håber på, at råd og udvalg har spændende kursus- og uddannelsestiltag, så vi forsat kan tilbyde ny viden til vores medlemmer samt at lokalforeningerne forsat bakker op om aktiviteterne, så de kan afholdes.

UDD modtager altid gerne nye ideer og tanker til aktiviteter fra medlemmerne. Dette kan ske ved at sende en mail eller ringe til UDD.

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark