Da vi er blevet kontaktet af nogle medlemmer ang. manglende kontingentopkrævning, vil vi bede de medlemmer, der ikke har modtaget en opkrævning, om at overføre beløbet til klubbens hovedkonto.

 

Der er sendt girokort ud til alle medlemmer, hvorfor nogle medlemmer ikke har modtaget opkrævningen, kan vi ikke svare på.


Vi har desværre ikke mulighed for at sende et nyt girokort, så det er vigtigt, at du som medlem selv er opmærksom på at få betalt dit kontingent.


Familiemedlemskab koster 650 kr. og enkeltmedlemskab koster 550 kr. Derudover skal man betale for kredstilhør. Hvis ikke I er bekendt med beløbet, bedes I kontakte jeres lokalforening og få dette oplyst.


Ved overførsel bedes I påføre medlemsnummer samt skrive "kontingent 2014".

 

På vegne af bestyrelsen
Kasserer Morten Mundt

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark