Finn Berthelsen  orienterede om det nye IPO program, som nu er godkendt af FCI. 

Oversættelsen er i gang.

Første prøve bliver lettere så flere kan komme i gang – samt en mere ensretning af de forskellige prøvetrin. Der kommer færdselsprøver i forskellige trin 1—2 og 3 og uden trakfikdel.

Der kommer en SPH –V prøve , hvor hundefører selv skal lægge sit spor.

Der kommer feltsøgningsprøver.

Der kommer en international UHP – svarer til den danske prøve.

IPO1:
Her kommer der 3 genstande på sporet i stedet for 2. 
Klatrespring uden apport og så bliver det tilladt i gruppe C, at sætte line på hunden op til det lange.


Der kommer en ny type flugtspring pr. 1.1.2019 til store konkurrencer. Ved alm. prøver har klubberne 3 år til at få udskiftet deres flugtspring.

I de lande hvor stokkeslag er forbudt, kan man stadig afholde IPO prøver – dog skal der bruges stokkebelastning i stedet for slag.

Næste dommermøde skulle være i januar 2018, men vil blive rykket til sidst i oktober 2018, for at man der, vil kunne gennemgå de nye regler. 

Der var en del snak omkring de danske undtagelser: prøver på hverdage og min. 2 deltagere på en prøve.

Efter afstemning blev det vedtaget at bibeholde de danske undtagelser. Finn meddeler oversætterne dette.

Nedgang i antal afholdte prøver.

Flere klubber har haft nedgang i antal afholdte prøver i 2017 i forhold til 2016. Det gælder dog ikke Rottweiler Klubben, som har haft en lille fremgang. 


SPH DM

Det er svært at finde arrangører til disse prøver, da der kræves meget store arealer at lægge spor på. Ella håber at få svar fra en klub snarest muligt.


Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde vil gerne holde IPO DM 2020. Vivi (Schæferhundeklubben) foreslår at DKK og Schæferhundeklubben lægger deres SPH DM sammen – det er alligevel næsten de samme hunde som bliver udtaget begge steder. Ella og Vivi arbejder videre omkring dette. Ella vender tilbage til BHU.

Næste møde

Næste møde bliver den 27. november 2018 


© 2013 Rottweiler Klubben Danmark